سرور مجازی آلمان (VMWare)

Server-GR-VmwarePlus-1 0 موجود است

پردازنده 2 هسته
رم 1 گیگابایت (DDR4)
هارد 30 گیگابایت NVMe SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1 گیگ اختصاصی
آی پی 1 عدد
منابع 100٪ اختصاصی
تحویل فوری و آنی
دسترسی کنترل پنل فوق العاده AutoVm برای مدیریت قوی سرور

Server-GR-VmwarePlus-2 0 موجود است

پردازنده 2 هسته
رم 2 گیگابایت (DDR4)
هارد 55 گیگابایت NVMe SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1 گیگ اختصاصی
آی پی 1 عدد
منابع 100٪ اختصاصی
تحویل فوری و آنی
دسترسی کنترل پنل فوق العاده AutoVm برای مدیریت قوی سرور

Server-GR-VmwarePlus-4 0 موجود است

پردازنده 3 هسته
رم 4 گیگابایت (DDR4)
هارد 75 گیگابایت NVMe SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1 گیگ اختصاصی
آی پی 1 عدد
منابع 100٪ اختصاصی
تحویل فوری و آنی
دسترسی کنترل پنل فوق العاده AutoVm برای مدیریت قوی سرور

Server-GR-VmwarePlus-6 0 موجود است

پردازنده 4 هسته
رم 6 گیگابایت (DDR4)
هارد 95 گیگابایت NVMe SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1 گیگ اختصاصی
آی پی 1 عدد
منابع 100٪ اختصاصی
تحویل فوری و آنی
دسترسی کنترل پنل فوق العاده AutoVm برای مدیریت قوی سرور

Server-GR-VmwarePlus-8 0 موجود است

پردازنده 5 هسته
رم 8 گیگابایت (DDR4)
هارد 105 گیگابایت NVMe SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1 گیگ اختصاصی
آی پی 1 عدد
منابع 100٪ اختصاصی
تحویل فوری و آنی
دسترسی کنترل پنل فوق العاده AutoVm برای مدیریت قوی سرور

Server-GR-VmwarePlus-12 0 موجود است

پردازنده 6 هسته
رم 12 گیگابایت (DDR4)
هارد 150 گیگابایت NVMe SSD
ترافیک نامحدود
پورت 1 گیگ اختصاصی
آی پی 1 عدد
منابع 100٪ اختصاصی
تحویل فوری و آنی
دسترسی کنترل پنل فوق العاده AutoVm برای مدیریت قوی سرور