/12

.: چالش + جایزه :.

سفره هفت سین رو چقدر میشناسید ؟؟

1 / 12

1.

سمنو

2 / 12

2.

کتاب مقدس

3 / 12

3.

سرکه

4 / 12

4.

سیب

5 / 12

5.

سکه

6 / 12

6.

تنگ ماهی

7 / 12

7.

آیینه و شمعدان

8 / 12

8.

سبزه

9 / 12

9.

تخم مرغ رنگ شده

10 / 12

10.

سیر

11 / 12

11.

سنجد

12 / 12

12.

سماق

برای مشاهده پاسخ های درست و عملکرد خود در مرحله بعد
و همچنین دریافت جایزه و کدهای تخفیف
اطلاعات ذیل را نیز پر کنید

امتیاز شما

0%