/12

.: چالش + جایزه :.

سفره هفت سین رو چقدر میشناسید ؟؟

1 / 12

1.

سرکه

2 / 12

2.

تخم مرغ رنگ شده

3 / 12

3.

سماق

4 / 12

4.

سنجد

5 / 12

5.

سیب

6 / 12

6.

سمنو

7 / 12

7.

آیینه و شمعدان

8 / 12

8.

سبزه

9 / 12

9.

سیر

10 / 12

10.

سکه

11 / 12

11.

کتاب مقدس

12 / 12

12.

تنگ ماهی

برای مشاهده پاسخ های درست و عملکرد خود در مرحله بعد
و همچنین دریافت جایزه و کدهای تخفیف
اطلاعات ذیل را نیز پر کنید

امتیاز شما

0%