نمایندگی هاست سی پنل فرانسه Nvme

درصورتی که پلن مدنظر خود را در این دسته پیدا نکردید، حتما پلن درخواستی خود را با پشتیبانان ما در میان بگذارید.

Reseller-FR-CP-Host-5g

فضا 5 گیگابایت
تعداد اکانت میزبانی 10 عدد
پهنای باند نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
گواهی SSL رایگان
امکان تغییر ورژن php
وب سرور لایت اسپید
سیستم عامل کلود لینوکس
MySQL 5.6 و MariaDB 10
آنتی شلر و آنتی ویروس
کنترل پنل سی پنل و WHM
بکاپ گیری هفتگی
آپتایم ٪۹۹/۹

Reseller-FR-CP-Host-10g

فضا 10 گیگابایت
تعداد اکانت میزبانی 16 عدد
پهنای باند نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
گواهی SSL رایگان
امکان تغییر ورژن php
وب سرور لایت اسپید
سیستم عامل کلود لینوکس
MySQL 5.6 و MariaDB 10
آنتی شلر و آنتی ویروس
کنترل پنل سی پنل و WHM
بکاپ گیری هفتگی
آپتایم ٪۹۹/۹

Reseller-FR-CP-Host-20g

فضا 20 گیگابایت
تعداد اکانت میزبانی 40 عدد
پهنای باند نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
گواهی SSL رایگان
امکان تغییر ورژن php
وب سرور لایت اسپید
سیستم عامل کلود لینوکس
MySQL 5.6 و MariaDB 10
آنتی شلر و آنتی ویروس
کنترل پنل سی پنل و WHM
بکاپ گیری هفتگی
آپتایم ٪۹۹/۹

Reseller-FR-CP-Host-40g

فضا 40 گیگابایت
تعداد اکانت میزبانی 60 عدد
پهنای باند نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
گواهی SSL رایگان
امکان تغییر ورژن php
وب سرور لایت اسپید
سیستم عامل کلود لینوکس
MySQL 5.6 و MariaDB 10
آنتی شلر و آنتی ویروس
کنترل پنل سی پنل و WHM
بکاپ گیری هفتگی
آپتایم ٪۹۹/۹

Reseller-FR-CP-Host-60g

فضا 60 گیگابایت
تعداد اکانت میزبانی 80 عدد
پهنای باند نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
گواهی SSL رایگان
امکان تغییر ورژن php
وب سرور لایت اسپید
سیستم عامل کلود لینوکس
MySQL 5.6 و MariaDB 10
آنتی شلر و آنتی ویروس
کنترل پنل سی پنل و WHM
بکاپ گیری هفتگی
آپتایم ٪۹۹/۹

Reseller-FR-CP-Host-100g

فضا 100 گیگابایت
تعداد اکانت میزبانی 100 عدد
پهنای باند نامحدود
ساب دامنه نامحدود
پارک دامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
گواهی SSL رایگان
امکان تغییر ورژن php
وب سرور لایت اسپید
سیستم عامل کلود لینوکس
MySQL 5.6 و MariaDB 10
آنتی شلر و آنتی ویروس
کنترل پنل سی پنل و WHM
بکاپ گیری هفتگی
آپتایم ٪۹۹/۹